Utdelningspolicy

Bolaget har ingen fastlagd utdelningspolicy och har heller inte lämnat någon utdelning de senaste åren. Det finns heller inga fastlagda planer på att lämna någon utdelning under de kommande verksamhetsåren utan eventuella vinstmedel avses att återinvesteras i Bolagets verksamhet.

Shopping Basket