Emission december 2023

Video

Viktiga datum

DatumHändelse
1 december 2023Sista dagen för handel i aktien inklusive rätt till teckningsrätter
4 december 2023Första dagen för handel i aktien exklusive rätt till teckningsrätter
5 december 2023Avstämningsdag för Företrädesemissionen
6 december 2023Beräknad dag för offentliggörande av Memorandum
7 december 2023 – 21 december 2023Teckningsperiod
7 december 2023 – 18 december 2023Handel i teckningsrätter (TR)
7 december 2023 – 19 januari 2024Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
27 december 2023Beräknad dag för offentliggörande av slutgiltigt utfall

Pressmeddelanden

Example: MFN Loader (Default theme)
Shopping Basket