Möt Qbricks styrelse

Magnus Ingvarsson

Styrelsens ordförande (sedan 2023)

M.Sc. Computer Science, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm.
Erfaren entreprenör, pionjär inom SaaS (Software-as-a-Service) och investerare. Bakgrund inom utveckling och kommersialisering av webbapplikationer. Medgrundare till Projectplace 1998 som nu ägs av Planview, Austin, TX, USA. Över 25 års erfarenhet av affärsutveckling inom mjukvarubolag med fokus på sälj- och marknadsstrategi, paketering och prissättning, internationalisering och kommersiella avtal. För närvarande egen investerare, primärt i tech-bolag. Före detta styrelseordförande i Mavera AB, ett snabbväxande insurtech-bolag med en SaaS-plattform, som 2021 omsatte 100 MSEK.

Antal aktier i Qbrick AB (publ): 1 200 000 st.

Aktieinnehav avser alla innehav av aktier i Qbrick AB (publ) som ägs av personen eller dess närstående fysiska eller juridiska personer.

Tor-Björn Bengtsson

Styrelseledamot (sedan 2023)

Torbjörn Bengtsson är största enskilda aktieägare i Qbrick med cirka 12% och har mångårig erfarenhet som framgångsrik internationell företagare och entreprenör. Genom sitt family office Bevaclean AB investerar Torbjörn i en mängd bolag med olika typer av affärsverksamheter, däribland SaaS-bolag, teknikbolag, medtech-bolag och internationella fastighetsbolag. Torbjörn har omfattande erfarenhet av internationella förvärv med efterföljande lyckade integrationer av organisationerna. Torbjörn är baserad i Ängelholm.

Antal aktier i Qbrick AB (publ): 13 321 464 st.

Aktieinnehav avser alla innehav av aktier i Qbrick AB (publ) som ägs av personen eller dess närstående fysiska eller juridiska personer.

Roken Cilgin-Witzell

Styrelseledamot (sedan 2021)

MBA, B.Sc. Media and Communications, Stockholms Universitet.

Styrelseledamot i Give Watts. Sales & Commercial Director, Adecco Group Sweden. Har tilldelats “Innovation Talent of the Year” av Veckans Affärer och “Future Female Executive” av Passion for Business.

Antal aktier i Qbrick AB (publ): 242 826 st.

Aktieinnehav avser alla innehav av aktier i Qbrick AB (publ) som ägs av personen eller dess närstående fysiska eller juridiska personer.

Olof Nordlander

Styrelseledamot (sedan 2023)

Olof Nordlander har drygt 30 år som framgångsrik entreprenör inom exempelvis Internet of Things-bolag och SaaS-bolag. Olof är medgrundare till bolagsgruppen Ucast Sweden AB, vilken förvärvades av Qbrick 2019. Olof har lång erfarenhet från styrelsearbete i en mängd bolag, i såväl privat som noterad miljö. Olof är baserad i Uppsala.

Antal aktier i Qbrick AB (publ): 1 027 981 st.

Aktieinnehav avser alla innehav av aktier i Qbrick AB (publ) som ägs av personen eller dess närstående fysiska eller juridiska personer.

Jesper Slettenmark

Styrelseledamot (sedan 2018)

M.Sc. Engineering Physics, Uppsala Universitet och studier vid Lawrence University i Wisconsin, USA.

Serieentrepenör och investerare. Bakgrund som utvecklingsingenjör från telekombolaget Allgon med ett patent för överföring av multipla lasersignaler med skilda frekvenser genom en optisk fiber för mobiltäckning i tunnlar samt med produktutveckling av ett operativt system och implementering av det första systemet i en tunnel i Ålesund samt efterföljande system i Berlin, Moskva och Santiago m.fl. Grundare av mobilteknikbolaget Widermind med 90 mobiloperatörer som kunder. Medförfattare till den publicerade och ofta citerade vetenskapliga rapporten ”Wave propagation in curved road tunnels”.

Antal aktier i Qbrick AB (publ): 7 022 483 st.

Aktieinnehav avser alla innehav av aktier i Qbrick AB (publ) som ägs av personen eller dess närstående fysiska eller juridiska personer.

Shopping Basket