Revisor

Till revisor återvaldes vid årsstämman den 9 april 2021 auktoriserad revisor Per Lindblom vid Allians Revision & Redovisning, Box 6070, 175 06 Järfälla. Per Lindblom är medlem i yrkessammanslutningen FAR.

Shopping Basket