Säkerhet och efterlevnad i Qbrick Video Platform

Dataskydd och efterlevnad av EU GDPR

Cybersäker videokommunikation

Efterlevnad av GDPR

Vår lösning uppfyller och överträffar GDPR-kraven.

Europeisk lösning

Qbrick Video Platform utvecklas, underhålls och driftas inom Europeiska unionen.

Datasäkerhet

Systeminfrastrukturen är utformad utifrån de högsta säkerhetsstandarderna i branschen.

Webbtillgänglighet

Vi är en WCAG 2.1 AA-kompatibel plattform som uppfyller och överträffar alla tillgänglighetskrav för videotjänster.

Kompromisslös kvalitet

Med broadcasting-graderad infrastruktur i vårt DNA har vi implementerat de högsta branschkvalitetsstandarderna.

Om efterlevnad av GDPR och webbtillgänglighet

GDPR (General Data Protection Regulation) och efterlevnad av webbtillgänglighet är avgörande för alla branscher av flera skäl.

Efterlevnad av GDPR skyddar inte bara kunddata utan ökar också förtroendet och trovärdigheten hos kunderna, vilket bidrar till långsiktiga relationer och lojalitet.

Tillgänglighetsefterlevnad misstas ofta för att endast vara relevant för statliga institutioner. Det är sant att myndigheter och offentliga företag redan omfattas av sådan lagstiftning, men visste du att den 28 juni 2025 kommer nya lagkrav att träda i kraft som gäller för privata företag?

Genom att följa tillgänglighetsstandarder kan alla organisationer eller företag se till att deras tjänster och plattformar kan användas av alla, oavsett deras fysiska förmågor.

Dessutom kan bristande efterlevnad av GDPR och tillgänglighetsstandarder leda till allvarliga konsekvenser som rejäla böter, juridiskt ansvar och ryktesspridning. Med tanke på de stränga reglerna och den ökande granskningen av tillsynsmyndigheterna är efterlevnaden av dessa standarder inte bara en fråga om god praxis utan ett rättsligt krav.

Sammanfattningsvis är efterlevnad av GDPR och tillgänglighetsstandarder avgörande för att branscher ska kunna skydda känsliga uppgifter, främja inkludering, upprätthålla regelefterlevnad och upprätthålla förtroende och trovärdighet hos kunderna. Genom att prioritera dessa standarder kan du minska riskerna, förbättra kundupplevelsen och förbli konkurrenskraftig i ett snabbt föränderligt landskap.

Låter detta som ett berg att bestiga? Slappna av, Qbrick har redan tagit hand om detta åt dig eftersom våra tjänsteerbjudanden är helt kompatibla med de senaste reglerna.

Är du redo att bygga en videostrategi i vår säkra plattform?

Varukorg