Sikkerhet og samsvar i Qbrick Video Platform

Databeskyttelse og EU GDPR-overholdelse

Cybersikker videokommunikasjon

Overholdelse av personvernforordningen

Vår løsning oppfyller og overgår GDPR-kravene.

Europeisk løsning

Qbrick-videoplattformen er utviklet, vedlikeholdt og vert innen den europeiske unionen.

Datasikkerhet

Systeminfrastruktur er designet basert på de høyeste sikkerhetsstandardene i bransjen.

Tilgjengelighet på nettet

Vi er en WCAG 2.1 AA-kompatibel plattform som oppfyller og overgår alle tilgjengelighetskrav for videotjenester.

Kompromissløs kvalitet

Med kringkastingsgradert infrastruktur i vårt DNA, har vi implementert de høyeste bransjekvalitetsstandardene.

Om GDPR og overholdelse av netttilgjengelighet

GDPR (General Data Protection Regulation) og overholdelse av nettilgjengelighet er avgjørende for alle bransjer på grunn av flere årsaker.

Overholdelse av GDPR ivaretar ikke bare kundedata, men øker også tillit og troverdighet hos kundene, og bidrar til langsiktige relasjoner og lojalitet.

Tilgjengelighetsoverholdelse blir ofte feilaktig oppfattet som relevant kun for statlige institusjoner. Det er riktig at myndigheter og offentlige virksomheter allerede er omfattet av slik lovgivning, men visste du at 28. juni 2025 trer nye lovkrav i kraft som gjelder for private virksomheter?

Ved å følge tilgjengelighetsstandarder kan enhver organisasjon eller bedrift sikre at deres tjenester og plattformer er brukbare av alle, uavhengig av deres fysiske evner.

Videre kan manglende overholdelse av GDPR og tilgjengelighetsstandarder føre til alvorlige konsekvenser som høye bøter, juridiske forpliktelser og skade på omdømmet. Gitt strenge regelverk og økende kontroll fra regulatoriske myndigheter, er overholdelse av disse standardene ikke bare et spørsmål om god praksis, men et lovkrav.

Oppsummert er overholdelse av GDPR og tilgjengelighetsstandarder avgjørende for bransjer for å beskytte sensitive data, fremme inkludering, opprettholde regelmessig overholdelse og opprettholde tillit og troverdighet hos klienter. Ved å prioritere disse standardene kan du redusere risikoer, forbedre kundeopplevelsen og holde deg konkurransedyktig i et landskap i rask utvikling.

Høres dette ut som en montering å bestige? Slapp av, Qbrick har allerede tatt seg av dette for deg ettersom tjenestetilbudet vårt er fullt ut i samsvar med de siste forskriftene.

Klar til å bygge en videostrategi i vår sikre plattform?

Handlekurv