fbpx

W.A.D.

Webbtillgänglighetsdirektivet

Grund- läggande

Få reda på vad “WAD” betyder för video-kommunikatörer i offentliga sektorn.

video-Spelare

Läs mer om vad kraven säger om den videospelare du använder för att dela dina videos.

Under- texter

Få reda på mer om undertexter och vad du måste göra för tidigare och framtida publika videos.

Hjälp!

Ta kontakt med Qbrick för att få hjälp att ta er igenom detta utan allt för mycket möda.

Webbtillgänglighets-direktivet 

Den 23 september 2018 trädde Webbtillgänglighetsdirektivet i kraft i Sverige och alla EU-länderLagen innebär bl.a. att webbplatser, extranätintranät och appar ska uppfylla kraven på användartillgänglighet. 

Vilka omfattas av lagarna? 

Myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet ska uppfylla kraven, och även vissa privata aktörer som utför tjänster med offentlig finansiering. 

När börjar kraven gälla? 

Följande datum finns angivna i webbdirektivet: 

– Nya webbplatser berörs redan idag (från och med den 23 september 2019). 

– Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020. 

– Publika appar berörs från och med 23 juni 2021. 

Tillämpningar för video

Som en viktig komponent inom webbappar eller sociala medier påverkar tillgänglighetsdirektivet givetvis hur man måste hantera rörlig media. Det handlar initialt om de två komponenterna ”videospelaren” samt ”textning” av video. 

Tillgänglighetsanpassad videospelare 

För att möta webbtillgänglighetsdirektivet, utifrån ett videoperspektiv, behöver videospelaren som används möta krav vilka specificeras i WCAG 2.1 AA. Sedan 2017 har Qbrick, som den första videoplattformsleverantören på den Nordiska marknaden, levererat videospelare som uppfyller WCAG standarden.  

Här nedan kan ni prova att använda vår WCAG-spelare.

Texta era videoklipp

Ett annat konkret exempel på vad lagen kräver är att videoklipp på offentliga webbplatser ska kompletteras med ett textalternativ. Undertexter är det textalternativ som är det mest vanligt förekommande. Ljud och video är ju i sig ett sätt att göra information tillgänglig för fler, men det bästa är om rörlig bild, ljud och text kombineras. Då kan informationen nå ut både till dem som av olika anledningar har svårt att ta till sig skriven text, och dem som hindras från att uppfatta ljud. 

Automatisk transkribering och översättning 

Som en del i vår videoplattform erbjuder Qbrick en automatisk transkriberingsfunktion för allt videomaterial. Genom ett klick startar ni transkriberingsprocessen och när videoklippet är klart får ni tillbaka allt som sägs i textformat, tidskodat och synkroniserat med videoinnehållet, vilket även möjliggör sökbarhet efter t.ex. specifika ord. Texten kan sen ändras/korrigeras i verktyget och när ni är nöjda har ni även möjlighet att få den automatiskt översatt till mer än 100 olika språk. När ni slutligen är nöjda med er(a) undertext(er) sparar ni och därefter appliceras den färdiga undertextningen automatiskt i din video som därmed är redo att publiceras. Om ni har valt att översätta undertextningen till fler än ett språk så ger ni via Qbricks videospelare tittaren möjlighet att välja det språk man önskar.   

Även om ni inte innefattas av lagkravet…

…så kan det vara en stor nackdel att förbise tillgänglig webb. 

Det är inte bara personer med funktionsnedsättning som blir hjälpta av tillgänglighetsdirektivenTextning av video är ett bra exempel där t.ex. personer med svenska som andraspråk kan dra stor nytta av undertexter. Undertexter är även numera nästan ett måste när det kommer till att publicera videoklipp i sociala medier då man ofta tittar på dessa utan ljud.  

Sökmotoroptimeringen är ytterligare en aspekt då en tillgänglighetsanpassad webbsite är bättre utifrån ett SEO-perspektiv 

Sökmotoroptimering och tillgänglighet går ofta hand i hand. En tillgängligt utformad webbplats är oftast också optimerad för sökmotorer. Korrekt uppmärkta rubriker i koden gör exempelvis att både en gravt synskadad användare likväl Google kan förstå vad sidan handlar om och hur den är uppbyggd. 

REQUEST A DEMO

Try our accessibility features FREE for 2 weeks!

We will contact you via email or phone and set up a meeting in the way that best suits your schedule. Make sure to note what features you’re interested in, and/or what you’re looking to achieve with Qbrick, to best ensure that we can help you with your goals!

Shopping Basket

Sign up for our newsletter!

Receive tips, tricks and other helpful information that you might have otherwise missed.