fbpx

W.A.D.

Krav til Universell utforming på nettsider

Grunn- leggende

Finn ut hva “WAD” betyr for video-kommunikatører i offentlig sektor.

video- Spiller

Ler mer om hva kravene sier om video avspillerene du bruker til å dele dine videoer.

Under- tekster

Finn ut mer om teksting og hva du må gjøre for ditt videoarkiv og for fremtidige offentlige videoer.

Hjelp!

Ta kontakt med Qbrick for å få hjelp – Så kan vi vise deg hvordan dette kan gjennomføres uten mye innsats.

Krav til Universell utforming på nettsider

23 september 2018 trådte krav til universell utforming på nettsider i kraft i Norge og alle EU-land. Loven betyr blant annet at nettsteder, ekstranett, intranett og app oppfyller kravene for brukertilgjengelighet.

 

Hvem er omfattet av lovene?

Hovedregelen er at IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet. Dette gjelder nettløsninger, applikasjoner og automater. Både private og offentlige virksomheter, lag og organisasjoner må følge regelverket

 

Når begynner kravene å gjelde?

Følgende datoer er angitt i nettdirektivet:

  • Nye nettsteder er allerede berørt i dag (fra 23 september 2019).
  • Eksisterende nettsteder (publisert før 23 september 2018), samt tidsavhengige medier (video osv.) Vil bli berørt fra 23 september 2020.
  • Offentlige apper blir berørt fra 23 juni 2021.

Tilpassninger for video

Som en viktig komponent på nettet, appene eller sosiale mediene, påvirker tilgjengelighetsdirektivet åpenbart hvordan du må håndtere rørlige medier. Det handler i utgangspunktet om de to komponentene “videospiller” og “teksting” av video.

 

Tilgjengelighetstilpasset videospiller

For å oppfylle direktivet om tilgjengelighet på nettet, har videospilleren fra et videoperspektiv behov for å oppfylle kravene spesifisert i WCAG 2.1 AA. Siden 2017 har Qbrick, som den første leverandøren av videoplattformer i det nordiske markedet, levert videospillere som oppfyller WCAG-standarden.

Teksting av videoene dine

Et annet konkret eksempel på hva loven krever er at videoklipp på offentlige nettsteder bør suppleres med et tekstalternativ. Teksting er det vanligste tekstalternativet. Audio og video er i seg selv en måte å gjøre informasjon tilgjengelig for flere mennesker, men det beste er hvis bevegelige bilder, lyd og tekst kombineres. Da kan informasjonen nå både de som av forskjellige årsaker har vanskelig for å absorbere skrevet tekst, og de som er forhindret fra å oppfatte lyd.

 

Automatisk teksting og oversettelse

Som en del av vår videoplattform tilbyr Qbrick automatisk teksting for alt videomateriale. Med ett klikk starter du transkripsjonsprosessen og når videoklippet er fullført får du tilbake alt som blir sagt i tekstformat, tidskodet og synkronisert med videoinnholdet, som også muliggjør søkbarhet for f.eks. spesifikke ord. Teksten kan deretter endres / korrigeres i verktøyet, og når du er fornøyd, har du også muligheten til å få den automatisk oversatt til mer enn 100 forskjellige språk. Når du endelig er fornøyd med undertittelen (e), lagrer du, og deretter blir den endelige undertittelen automatisk brukt på videoen din, som dermed er klar til å publiseres. Hvis du har valgt å oversette undertittelen til mer enn ett språk, gir du gjennom Qbricks videospiller brukerne muligheten til å velge hvilket språk de ønsker.

Selv om du ikke er inkludert i lovkravet ...

… Det kan være en stor ulempe å overse tilgjengelighet på nett.

Det er ikke bare mennesker med nedsatt funksjonsevne som får hjelp av tilgjengelighetsdirektivene. Bildetekst av video er et godt eksempel der f.eks. personer med norsk som andrespråk kan dra stor nytte av undertekster. Undertekster er nå også nesten et must når det kommer til publisering av videoer i sosiale medier, da de ofte blir sett uten lyd.

Optimalisering av søkemotorer er et annet aspekt ettersom et tilgjengelighetstilpasset nettsted er bedre fra et SEO-perspektiv

Søkemotoroptimalisering og tilgjengelighet går ofte hånd i hånd. Et tilgjengelig designsted er vanligvis også optimalisert for søkemotorer. Riktig merkede overskrifter i koden betyr for eksempel at både en alvorlig svaksynte bruker så vel som Google kan forstå hva siden handler om og hvordan den er strukturert.

REQUEST A DEMO

Try our accessibility features FREE for 2 weeks!

We will contact you via email or phone and set up a meeting in the way that best suits your schedule. Make sure to note what features you’re interested in, and/or what you’re looking to achieve with Qbrick, to best ensure that we can help you with your goals!

Shopping Basket

Sign up for our newsletter!

Receive tips, tricks and other helpful information that you might have otherwise missed.